Pembelajaran Teradun? (Blended Learning?)

Pembelajaran teradun (Blended Learning)

KPI (SENTRAL)

KPI (IPTA)

OD

Sasaran Nasional

Peratusan kursus IPTA dalam Mod Blended Learning

Bilangan kursus IPTA dalam Mod Blended Learning

Kursus merujuk kepada subjek atau mata pelajaran dalam satu program pengajian.

Mod Blended atau pembelajaran teradun merujuk kepada kursus yang mempunyai campuran pendekatan pembelajaran mod online dan mod pembelajaran bersemuka onsite  dengan 30% - 80%  kandungan dan aktiviti kursus dikendalikan secara online sama ada menyokong atau menggantikan pembelajaran bersemuka.

Juga bermaksud hybrid learning (DePAN, 2010)

Formula Peratusan = bil. Kursus dalam mod blended / jumlah bil kursus yang ditawarkan di universiti pada tahun semasa*

50 %Pengiraan 50% meliputi :

üJumlah bilangan kursus - Kursus yang ditawarkan oleh IPTA (bukan kursus yg dionlinekan sahaja)

üIPTA perlu mengenalpasti kursus berbentuk amali/praktikal sepenuhnya yang sesuai di'blended'kan seperti praktikum, latihan mengajar, latihan industri, kajian lapangan, ko-kurikulum dll.

üUntuk tujuan laporan CAP bulan Jun dan Disember, data yang dilaporkan perlu mengambil kira kesemua  semester dalam tahun penilaian.

üDikira berasaskan kod kursus dan bukan berasaskan bilangan kumpulan/set /section pelajar bagi kod kursus yang sama.


Mod Blended atau pembelajaran teradun merujuk kepada kursus yang mempunyai campuran pendekatan pembelajaran mod online dan mod pembelajaran bersemuka onsite  dengan 30% - 80%  kandungan dan aktiviti kursus dikendalikan secara online sama ada menyokong atau menggantikan pembelajaran bersemuka.


NOTA : Maklumat lanjut juga boleh didapati di sini. Klik untuk pautan.
Last modified: Wednesday, 8 October 2014, 4:01 PM